Kalite Politikamız

Ülkemizde et sektörüne kalite anlayışımız ile değer katmak,
Özbek Sucukları çalışanları ve tedarikçilerimizin de katkılarıyla sağlıklı, güvenli ve lezzetli ürünler üretmek,
Faaliyet alanımızla ilgili yasal şartlara uygun üretim yapmak,
Müşterilerimizle güvene dayalı, güçlü ve daimi ilişkiler kurmak,
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve buna uygun üretim yapabilmek için gerekli çalışmaları yapmak,
Üniversiteler ve üçüncü kuruluşlarla birlikte Ar-Ge çalışmaları yaparak yeni ürünler geliştirmek, üretim tekniklerini verimli hale getirmek, mevcut ürünlerin kaliteve lezzetini arttırmak,
Tüm çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlayarak kalite yönetim sistemlerimizin gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak,
Toplam kalite yönetim sistemlerimizin (kalite yönetim, gıda güvenliği yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi ve iş güvenliği ve işçi sağlığı) sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesini sağlamak,
Üretim tekniklerini sürekli geliştirerek insan ve çevreye değer veren, verimliliği ön planda tutan üretim tekniklerini uygulamak,
Toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle atık yönetim sistemimizi sürekli gözden geçirmek,
İş güvenliği ve işçi sağlığının tehlikeye girebileceği noktalarda gerekli önlemleri almak,
Tedarikçiler ve bayilerimizle koordineli çalışarak müşterilerimize güvenli ve lezzetli ürünler sağlamanın garantisini sağlamak,
Toplam kalitenin bir süreç olduğunun bilinciyle gerekli kaynakların sürekliliğini sağlamak kuruluşumuzun kalite politikasıdır.

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve müşterilerimizin talep ettiği ürünlerin, sağlıklı ve kaliteli girdilerle, ürünlerin hijyenik koşullarda üretilmesini depolanmasını ve sevkini sağlayarak müşterilerimize sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmayı, bu amaçla işlemlerimizi ve fabrikamızı sürekli geliştirmeyi ve gıda zinciri boyunca gıda güvenliğiyle ilgili bilgileri talep etmeyi ve iletmeyi, taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak, doğal kaynak kullanımını azaltarak mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelerek etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, Ulusal ve Uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde korumak ve sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.